ירדן מפת מידבא בדגש על ירושלים

מפת מידבא המפורסמת היא מפת פסיפס יחודיית ויפה ושמה ניתן לה על שם הימצאותה בעיר מדבא שבירדן.                                              בפסיפס זה תיאר האומן ככל הנראה במחצית השנייה של המאה ה-6 לספירה (התקופה הביזנטית) את רוב אזור המזרח התיכון. ופרט בה ישובים, שבטים ומקומות חשובים רבים. 
המפה היא בקנה מידה של 1:15,000 ואילו ירושלים במפה מופיעה בקנה מידה 1:1613 ובפרוט רב. 
הידיעה הראשונה על קיום המפה הגיעה לפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים ניקודמוס (1883-1890) וזאת לאחר שהשבט הבדואי עזיזאת התיישב במדבא שהייתה הרוסה. ניקודמוס לא עשה דבר באשר למפה. בניגוד אליו החליט הפטריארך גראסימוס (1890-1897) להקים במקום כנסייה. הוא שלח לשם אדריכל שיבנה את הכנסייה ויבדוק אם ראוי לכלול את שרידי המפה בתוכה. במהלך בניית הכנסייה הרסו פועליו של האדריכל חלקים גדולים מהמפה מכיוון שלא הכירו בחשיבותה. בדצמבר 1896 ביקר במקום הספרן של לשכת הפטריארך האב קליאופוס קוקילידס, יווני משכיל, שעמד על ערכה המדעי של המפה ובזכותו התפרסמה המפה במרץ 1897 והפכה לנכס בעולם המדעי. 
בחלקה המוגדל של המפה מופיעה ירושלים ובה ניתן להבחין בברור בפרטים רבים כגון: ה"קרדו" הראשי וה"קרדו" המשני ששניהם יוצאים מתוך רחבת שער עם עמוד. זהו שער שבשמו הערבי נקרא באב אל עמוד - פירוש השם הובן בזכות המפה והעמוד שברחבת השער. שמו השני של השער הוא שער שכם. בנוסף, ניתן להבחין ב"דקומנוס" המוביל לשער האריות ו"בדקומנוס" נוסף המוביל לשער דוד הוא שער יפו. 
כמו כן, במרכז ניתן לראות את כנסיית הקבר. חשוב ומעניין לציין כי כנסיית הניאה הנראית גם היא במפה נתגלתה בזכות המפה.
בשרידי הפסיפס המרתקים של מפת מידבא ציורים גיאוגרפיים מרתקים רבים. בביקור בכנסיית מדבא וצפייה במפה ניתן לחוות ולראות כיצד נראו חלקים מארץ ישראל לפני 1400 שנים.
 
   
 

Blacknet.co.il - בניית אתרים