אילת אום רשרש

                
עד שנת 1906 היו העיר אילת ואזורה ו לא יותר מחוף נטוש שמירב הפעילות בו היתה של דייגים, ושל שירות עולי רגל שחלפו פה בדרכם (מוסלמים המקימים את מצוות החג´).
בשנת 1906 הוקמה במקום זה תחנת משמר קטנה בשם מרשש. הקמתה היוותה מהפך באזור והפכה אותו ממקום רגוע ושליו לזירת ההתרחשות האזורית במשך עשרות שנים מאותו האירוע כאשר כל אחת מהישויות באזור שואפת לספח אותו.
קודם לאירועים נקודת היישוב היחידה באזור הייתה  עקבה (במיקומה הנוכחי) כעיר וכמצודה ואלפי שנים קודם לה שכנה באזור זה בנקודה הקרובה לגבול בין ישראל וירדן איילה\עציון גבר. זו מוזכרת מספר פעמים בתנ"ך
 1.כשבני ישראל חונים בה לאחר צאתם ממצרים
 2.כעירו ונמלו של שלמה המלך:"ואני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום"(מלכים א´ ט) 
בינואר 1906 כשהקים הקולונל רושדי, מפקד איזור עקבה מטעם הטורקים (עות´מנים), את מרשש סביר להניח שלא תאר לעצמו את שעתיד לבוא ועד כמה יהפוך להיות גורם משפיע במאבקים צבאיים ופוליטיים והתווית הגבולות שמשפיעים עד היום.
את מהלך ההקמה זיהו הבריטים ששלטו באזור סיני ומצרים. עקב בעלותם על תעלת סואץ היה לבריטים האינטרס המובהק לשלוט באזור ועל כן הם נזעקו מייד לטפל בעניין., ברמלי (מושל סיני)
ואואן (ראש המודיעין הצבאי במצרים) הובילו את המאבק הפוליטי צבאי כשכל צד הציע מטווה גבול אחר. לאחר מאבקים ארוכים ובזכות עמידתו האיתנה של קולונל רושדי אל מול הבריטים ובשלב מסוים אף מול טורקיה עצמה שהחלה להיכנע ללחץ הפוליטי.
הוסכם בסופו של דבר כי הגבול בין המעצמות יהיה כמעט ובדיוק במתווה הגבול שאותו אנו מכירים היום בין ישראל ומצרים. מאבק זה גרם לאזור להיות חלק ממתחם שנשאר בשטח המנדט בארץ ישראל בשם אום-רשרש וכך יכלו מאוחר יותר מנהיגי היישוב היהודי (ציוני) לנסות פעם אחר פעם לתקוע יתד בראש המפרץ שהחל כמרשש עבר לאום-רשרש ולבסוף
במבצע עובדה 10.3.1949 הונף דגל הדיו והמקום הפך לאילת.    
 

Blacknet.co.il - בניית אתרים