מערכת המים במצדה

השנה היא שנת 42 לפנה"ס. הפרתים כובשים את הארץ. הורדוס משאיר את אשתו במצדה ובורח לרומא. שנתיים לאחר מכן כובשים הרומאים את ארץ ישראל. הורדוס מציע לרומאים להשליט סדר בארץ בשמם ולאחר שמוכיח את עצמו ממונה למלך קליינט.
עם חזרתו של הורדוס למצדה גילה הורדוס כי שררה באזור תקופת בצורת ושרר  בה מחסור קשה באוכל ומים. הורדוס מחליט לבצר ולהגדיל את יכולת השרידות של מצדה מפני מצור ועל כן בונה ,שתי אמות מים-עליונה ותחתונה שתפקידן להוליך את מי השיטפונות (מי נגר עילי) שזורמים לעיתים בחורף ולהוביל את המים אל תוך שנים עשר בורות מים ענקיים שנחצבו למטרת אגירתם.
האמה העליונה הובילה מים אל שמונה בורות מים.
האמה התחתונה הובילה מים אל ארבעה בורות מים נוספים.
שתי מערכות בורות המים חצובות  בצלע הצפון מערבית של מצדה ובעלות יכולת קיבולת אדירה בסך כולל של 40,000 ממ"ק מים.
על מנת שיוכלו להעלות את המים לחלקה העליון של מצדה בנה הורדוס מערכת שבילים חדשה שאפשרה את העלאת המים גם בעת מצור. כמו כן, בנה שער שנקרא "שער המים" ומתחתיו בנה מבצר על מנת לשמור על המים.
בנוסף נחצבו ונבנו בורות מים במפלס העליון שאליהם שפכו את המים שהעלו מהבורות וריכזו בהם מים.
בדרכים אלו בין היתר דאג הורדוס כי אנשי מצדה יוכלו להחזיק מעמד גם במצור ממושך ולא יאלצו להיכנע עקב מחסור במים. 
במצדה בנה הורדוס לעצמו גם ארמון מפואר המעלה ומאדיר בנוסף את חשיבותה של מצדה כמפעל בניה . 
 
 
            
 
  
           
 
  

Blacknet.co.il - בניית אתרים